Advies en contact: 020 70 18 011

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht

U heeft als consument/particulier het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Zakelijke klanten hebben dit recht niet.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u binnen de gestelde 30 dagen ons op de hoogte stellen van de herroeping. Dat kan via mail, per telefoon op: (020 70 18 011) of middels het modelformulier voor herroeping (toevoegen aan de e-mail). Het emailadres dat u kunt gebruiken is: klantenservice@vente-unique.nl

Als extra kunt u gebruik maken van onze service en halen wij de goederen op. Het tarief van deze dienst zal worden gebaseerd op het afleveradres van de klant en het gewicht van de geretourneerde goederen, dit tarief komt overeen met de door u betaalde verzendkosten. Deze afspraak wordt gemaakt nadat door u de bedoelde melding is gedaan. Indien u zelf retourneert, moet u ook zelf de kosten voor het retourneren betalen.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals meubels speciaal voor u gemaakt.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Vente-Unique
- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen:
- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Uw nummer 1 in online meubelverkoop

Uw garanties

Keurmerk:

Onze vermelding op http://www.keurmerk.info

Vente-unique.nl is een dochteronderneming van Vente-unique.com, opgericht in 2005 en beursgenoteerd in Parijs sinds april 2018 - code ALVU - tel : 020 70 18 011
Rue Jacquard - 93315 le Pré Saint Gervais - Frankrijk