Advies en contact: 020 70 18 011

Disclaimer

Vente-Unique (Kamer van Koophandel Frankrijk: B 484 922 778), hierna te noemen Vente-Unique, verleent u hierbij toegang tot www.vente-unique.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Vente-Unique behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vente-Unique spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vente-Unique.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vente-Unique. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vente-Unique nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vente-Unique en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vente-Unique, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Uw nummer 1 in online meubelverkoop

Uw garanties

Keurmerk:

Onze vermelding op http://www.keurmerk.info

Vente-unique.nl is een dochteronderneming van Vente-unique.com, opgericht in 2005 en beursgenoteerd in Parijs sinds april 2018 - code ALVU - tel : 020 70 18 011
Rue Jacquard - 93315 le Pré Saint Gervais - Frankrijk